HåKONSHALLEN

1200-tallet – Holmen fra Håkon Sverresson til Magnus Lagabøte Håkonsson ved Kristine M.E. Olsen

FOREDRAG
Velkommen til Fortellinger fra Festningen!

I kveldens foredrag forsetter vi serien om Bergenhus festning århundre for århundre, tilbake til den gang det het Holmen.

Hvilke konger som regjerte på den tiden og hvordan kongsgården utviklet seg står i fokus.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30