BRYGGENS MUSEUM

Bergen Assembly

OMVISNING
Familieverksted: Ting og deres historie.
For dette verkstedet, oppmuntrer vi deg til å ta med en ting eller et foto av en ting som har en interessant fortelling, en morsom historie, eller en mystisk betydning.

Vi kommer til å sammen dele fortellinger og dermed bygge et midlertidig museum bestående av våre personlige ting. Vi vil også ha lesestund, hvor vi leser høyt fra boken Kubbe lager museum—en bildebok om det å samle på skatter.

Deltakelse er gratis, forhåndsregistrering via e-post: formidling@bergenassembly.no 

Møtepunkt er den overordnede tittelen for formidlingsaktivitetene for Bergen Assembly 2022 — her inviteres du til å bli bedre kjent med de syv rollefigurene som til sammen utgjør årets utgave av Bergen Assembly.

Dette vil skje gjennom vandringer, samtaler, aktiviteter og verksted hvor vi sammen utforsker utstillingene og lærer av dem.