BRYGGENS MUSEUM

Bergen Assembly

OMVISNING
UTSTILLING
Avslutningshelg: Utstillingsvandring med kunster Ivo Proovost. Mopedisten.

Velkommen til avslutningshelgen av den fjerde utgaven av Bergen Assembly og utstillingsvandring med kunster Ivo Proovost / Mopedisten.

Lørdag 5. november begynner med familieverksted, og fortsetter på Bergen Kunsthall med en samtale med convenor Saâdane Afif. Vi fortsetter med en utstillingsvandring ved Bryggens Museum med kunstneren Ivo Provoost. Kvelden avsluttes med avslutningsfesten for Bergen Assembly 2022 hvor DJ Reckless Kettle og DJ Hildisvini spiller på kontoret vårt.

Avslutningshelg: Utstillingsvandring med kunster Ivo Proovost på Bryggens Museum. Mopedisten.

Utstillingsvandringen er på engelsk.

Bergen Assembly og «Mopedisten»

Utstillingsperiode 8. september til 6. november 2022.

Kunsttrinalen Bergen Assembly arrangeres i Bergen. Dette er en internasjonal kunstfestival med treårssyklus. Triennalen ledes av en eller flere convenere (kunstansvarlige) som står fritt til å utforme og organisere prosjektet slik de ønsker, Kunsttriennalen kan derfor få svært ulik utforming fra gang til gang. I 2022, har Bergen Assembly utnevnt kunstneren Saâdane Afif som convener og Yasmine d’O. som kurator. Afif har valgt å ta utgangspunkt i syv ulke karakterer/avatarer med hvert sitt visningssted. En av disse, «The Moped Rider» vil være utgangspunktet for utstillingen på Bryggens Museum. Kunstnerne som inngår i utstillingen er Denicolai & Provoost, Shirin Sabahi og Katia Kameli. Alle de kunstprosjektene som inngår i utstillingen forholder seg til Bryggens Museums basisutstilling, og kunstnere som er opptatt av gjenstander og fortellinger kan gi nye impulser til formidling og publikums opplevelse av den. Bergen Assembly og Bymuseet i Bergen ønsker at utstillingen skal gi rom for refleksjon rundt fortellingene, både gjennom det vi viser fram for hverandre og gjennom det vi legger igjen etter oss.

Les mer på Bergen Assembly