BRYGGENS MUSEUM

Bergen Assembly

OMVISNING
Utstillingsvandring med aktivitet: Et objekts historie.

Som en del av denne utstillingsvandringen, inviterer vi deg til å dele historien eller en historie bak et medbragt objekt. Tanken er at det gjennom denne aktiviteten vil gi en ny måte å se utstillingen.

Det er ikke obligatorisk å dele, men vi håper å sammen kunne skape en avslappet, varm og åpen atmosfære.

Deltakelse er gratis, forhåndsregistrering via e-post: formidling@bergenassembly.no 

Møtepunkt er den overordnede tittelen for formidlingsaktivitetene for Bergen Assembly 2022 — her inviteres du til å bli bedre kjent med de syv rollefigurene som til sammen utgjør årets utgave av Bergen Assembly.

Dette vil skje gjennom vandringer, samtaler, aktiviteter og verksted hvor vi sammen utforsker utstillingene og lærer av dem.