HåKONSHALLEN

Bergenhus – fra kongsgård til militær festning

BYMUSEETS VANDRINGER
Bli med og lær mer om Bergenhus Festnings spennende historie gjennom mer enn 750 år!

På denne vandringen rundt på området blir du bedre kjent med Bergenhus festnings lange og interessante historie helt fra middelalderen og frem til vår egen tid – en historie som fortelles gjennom stående bygninger og bygningsrester, arkeologiske funn og skriftlige kilder.

I middelalderen gikk dette området under navnet Holmen og huset både kongsgård og kirkesenter. Her lå blant annet byens bispesete, et kloster og den store kristkirken, hvor relikvieskrinet til byens skytshelgen St. Sunniva ble oppbevart fra 1170. Byens første skole, Katedralskolen, lå også her. Øystein Magnusson flyttet kongsgården fra Alrekstad og hit på 1100-tallet. På 1200-tallet blir Håkonshallen og de eldste delene av Rosenkrantztårnet bygget, og de står der enda den dag i dag. Ruiner etter andre bygninger fra kongenes tid er synlig i terrenget.

På 1500-tallet ble området omgjort til et festningsområde og navnet Bergenhus ble tatt i bruk. Store endringer på hele området ble satt i gang og flere av middelalderens flotte bygninger måtte vike plass. De bygningene som fikk stå, stod til nedfalls.

På 1800-tallet ble Håkonshallen gjenoppdaget, den hadde da gjennom århundrene som hadde gått siden den huset kongelige blant annet vært bruk som magasin.