HåKONSHALLEN

Kongsgårdens dronninger ved Kristine M. E. Olsen.

FOREDRAG
Velkommen til Fortellinger fra Festningen!

De fleste har hørt om Sverre Sigurdsson, Håkon Håkonsson og Magnus Lagabøte og deres tronarvinger. Men hvem var deres dronninger?

På kvinnedagen 8. mars fortelles historien til et knippe dronninger som bodde på kongsgården i Bergen fra slutten av 1100-tallet til 1358.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps. Arrangementet er gratis.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30.