HåKONSHALLEN

Fortellinger fra Festningen

FOREDRAG
De første århundrene – Holmen fra Olav Kyrre til Sverre Sigurdsson ved Knut Høiaas

Velkommen til årets første Fortellinger fra Festningen: De første århundrene – Holmen fra Olav Kyrre til Sverre Sigurdsson ved Knut Høiaas.

Olav Kyrre grunnla etter tradisjonen Bergen på slutten av 1000-tallet. Kan hende han tenkte allerede da at det ville være praktisk å flytte kongsgården på Alrekstad til Holmen, ved innseilingen til den nye byen?

Vi skal prøve å følge anlegget fram mot høymiddelalderen. Det finnes både spor i grunnen, og ikke minst opplysninger fra sagaene om området.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Hjertelig velkommen!

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps. Arrangementet er gratis.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30.