HORDAMUSEET

Fra presteskyss til brugdefangst

OMVISNING
I denne omvisningen i Båthallen kan du lære om båtbyggingsteknikker og -tradisjoner til de mangfoldige bruksområdene til båtene som var en forutsetning for det tradisjonelle livet på Vestlandskysten.

Båtsamlingen til Hordamuseet er en av de betydeligste i landet, med flere enestående båter av stor kulturhistorisk verdi. I Båthallen er det utstilt hele 26 åpne, klinkbygde båter fra ulike deler av Vestland. Klinkbyggingstradisjonen går tilbake til jernalderen, overført fra generasjon til generasjon frem til i dag. Temaene i utstillingen spenner fra båtbyggingsteknikker og -tradisjoner til de mangfoldige bruksområdene til båtene som var en forutsetning for det tradisjonelle livet på Vestlandskysten.

Varighet ca. 45 minutter. Frammøte utenfor Hordamuseets hovedinngang.