SKOLEMUSEET

Holbergsalong

FOREDRAG
Patriotisme og selskapelighet ved Anders Johansen.

Velkommen til årets siste Holbergsalong, torsdag 8. desember kl 18.30.

De patriotiske selskapene som vokste fram i årene rundt 1800, var en slags første spirer til moderne offentlig liv. Formålet var gjerne allmennyttig – med bidrag til opplysning og skjønne kunster – men formen var preget av sitt opphav i privat selskapelighet. I slike sammenhenger var sansen for frihet, likhet og brorskap nesten umulig å skille fra sansen for piker, vin og sang.

Anders Johansen er professor ved Institutt for informasjons- og medieviteskap ved UiB. I 2019 utga han Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913.

Salongen finner sted i latinskolebygningen, der vi også har utstilt en rekke bokskatter, bøker vi vet var i huset da skolen holdt til her. Det blir også anledning til å ta en tur opp i andre etasje der vi har en egen utstilling av skoleplansjer fra våre store samlinger. Nå er det naturfagplansjer som er fremme.

Skolemuseet ligger i Lille Øvregate 38 og åpner kl 18.