SKOLEMUSEET

Bergensk undergrunn

FOREDRAG
I denne Holbergsalongen er temate: I Haugianerne. Enevelde og undergrunn av Trygve Riiser Gundersen Her tar forfatteren oss med tilbake til det sene 1700-tallets Norge. Samtale med Trygve Riiser Gundersen og Gina Dahl.

Gjennom å følge Hauge og hans bevegelse viser Gundersen oss noen variasjoner av politiske og religiøse understrømninger man hittil har vært lite oppmerksom på.

I Haugianerne. Enevelde og undergrunn, vinner av fjorårets Bragepris, tar forfatter Trygve Riiser Gundersen oss med tilbake til det sene 1700-tallets Norge. Og det er et nytt bilde som tegnes: gjennom å følge Hauge og hans bevegelse viser Gundersen oss noen variasjoner av politiske og religiøse understrømninger man hittil har vært lite oppmerksom på.

Her i salongen har vi dessuten merket oss at det er nettopp her i Bergen mye av dette dukker opp. Derfor har vi invitert forfatteren hit til oss for å fortelle mer om dette – den bergenske undergrunnen. Og til å utfylle bildet har vi invitert en av de som kjenner denne delen av byens historie aller best, nemlig Gina Dahl.

Fantes det en rikere undergrunn her i byen enn andre steder?

Salongen finner sted i latinskolebygningen, der vi også har utstilt en rekke bokskatter, bøker vi vet var i huset da skolen holdt til her. Det blir også anledning til å ta en tur opp i andre etasje der vi har en egen utstilling av skoleplansjer fra våre store samlinger. Nå er det naturfagplansjer som er fremme.

Hjertelig velkommen!

Skolemuseet ligger i Lille Øvregaten 38. Museet er åpent fra kl 17-20.