SKOLEMUSEET

Holbergsalong

FOREDRAG
Velkommen til Holbergsalong! Beretninger om oppvekst fra en gammel bydel med Mons Kvamme

Velkommen til vinterens første Holbergsalong på Skolemuseet torsdag 19. januar kl. 18.30.

Mons Kvammes store bok om Nordnes bydel er et sjeldent dyptpløyende portrett av en bergensk bydel. Her på skolemuseet har vi merket oss at dette også er en bok om oppdragelse og utdannelse. Latinskole, almueskole, borgerskole og folkeskole, det finnes knapt en skoleform som ikke har vært representert på Nordnes.

Derfor har vi invitert Mons til årets første Holbergsalong, til å reflektere over barndom og oppvekst i fortiden. Selvfølgelig med utgangspunkt i hans kjære Nordnes!

Salongen finner sted i latinskolebygningen, der vi også har utstilt en rekke bokskatter, bøker vi vet var i huset da skolen holdt til her. Det blir også anledning til å ta en tur opp i andre etasje der vi har en egen utstilling av skoleplansjer fra våre store samlinger. Nå er det naturfagplansjer som er fremme.

Skolemuseet ligger i Lille Øvregaten 38 og dørene åpner kl 18.