SKOLEMUSEET

Holbergsalong

FOREDRAG
Velkommen til Holbergsalong! 17-71. Politiske generasjonsssamtaler med Arne Klyve og Jørgen Brochmann Klyve

Denne dagen får vi besøk av morfar (71) og barnebarn (17) som har utgitt bok sammen.

I «17-71» tar de to opp en rekke aktuelle samfunnstemaer – på tvers av generasjonene. Storingsvalget 2021, hvor 17-åringen var førstegangsvelger, ga inspirasjon til noen av samtalene. Men de fleste av temaene som utveksles, har tråder til både fortid, nåtid og framtid.

Som for eksempel: Hvilke verdier styrer livet vårt? Er noe sant eller usant? Hvorfor Norge bør ta imot 657 familier fra Libya. Nato – fra forsvarsallianse til angrepsallianse? Kan sosialdemokratiet reise seg igjen? Hvordan vil det nye arbeidslivet bli? Forholdet mellom identitet og klasse. Er også Norge et klassesamfunn? Selvforsyning. Er nasjonalstaten utdatert?

Jørgen Brochmann Klyve: elev i 3. klasse på videregående skole. Arne Klyve er Cand. polit., forfatter og seniorrådgiver på rusfeltet. 16. februar fortsetter de samtalen hos oss i Holbergsalongen.

Denne salongen er kommet i stand i samarbeid med Bergen Skolemuseums venneforening.

Salongen finner sted i latinskolebygningen, der vi også har utstilt en rekke bokskatter, bøker vi vet var i huset da skolen holdt til her. Det blir også anledning til å ta en tur opp i andre etasje der vi har en egen utstilling av skoleplansjer fra våre store samlinger. Nå er det naturfagplansjer som er fremme.

Skolemuseet ligger i Lille Øvregaten 38 og dørene åpner kl 18.