HåKONSHALLEN

Fortellinger fra Festningen

FOREDRAG
Kongens høyre hand på Bergenhus - Eske Bille, lensherre 1529-1537 ved historiker Anne-Brit Vihovde.

Som lensherre foretok Eske Bille mange utbedringer til beste for festingen og dens besetning, og utførte de ordrer han fikk. Selv da kongen påla ham å rive de gamle kirkene Bergenhus fulgte han ordre, og fikk sitt ettermæle svertet som «Kirkebryteren».

Arrangementet er gratis.

Musikere fra Sjøforsvarets musikkorps innleder foredragene.

Fortellinger fra Festningen er et samarbeid mellom Bergenhus Kommandantskap, Bymuseet i Bergen og Sjøforsvarets musikkorps.

Koengen er åpen for parkering fra 18.30 – 20.30

Hjertelig velkommen!