BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
Mine forfedres Bergen ved Målfrid Krohn Sletten.

Velkommen til mandagsforedrag 31. oktober kl 12 i Auditoriet på Bryggens Museum.

Fiskarbonden Rasmus Vassbotn (1749-1821) frå Volda skreiv dagbok heile livet. Den tjukke boka med blanke sider hadde han truleg kjøpt i Bergen. Rasmus var Målfrid Krohn Slettens tipptipptippoldefar. Sonen Jakob heldt fram dagbokstradisjonen med «Erindringer fra Krigsaarene 1808-1814».

Meir enn to hundre år seinare prøver Målfrid å finne ut korleis forfedrene kan ha opplevd Bergen.

Målfrid Krohn Sletten, f. 1958, Cand.philol. med tysk hovudfag. Tilsett i BergenByExpert.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser utstyr med teleslynge.  Det tas forbehold om endringer i programmet.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.