BRYGGENS MUSEUM

Mandagsforedrag

FOREDRAG
"Med minner i horisonten" ved Hilde Lind Grind
Velkommen til mandagsforedrag «Med minner i horisonten» ved Hilde Lind Grind, 5. september kl 12 på Bryggens Museum.

«Når selv våre kjæreste minner blekner og glir ut i horisonten på grunn av demenssykdom kan det påvirke vår opplevelse av egen identitet.
Vil din og andres oppfattelse av hvem du er endres dersom du ikke lenger husker hele din historie? Hvordan vil dette påvirke deg og dine nærmeste?»

I dette foredraget knytter Grinde praktisk erfaring fra demensomsorgen sammen med kunnskap om identitetsdannelse, og stiller spørsmål som:
• Hvordan påvirker demenssykdom vår oppfattelse av identitet?
• Hva skjer med selvopplevelsen til den rammede når han ikke lenger husker viktige hendelser i livet?
• Hva kan vi som står rundt gjøre for å støtte og bevare den demenssykes opplevelse av egen identitet?

Hilde Lind Grinde er utdannet sykepleier, med videreutdanning i familieterapi. Hennes første møte med personer med demens var gjennom et sommervikariat på Olaviken på 1980-tallet.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser utstyr med teleslynge.

Det tas forbehold om endringer i programmet.