BRYGGENS MUSEUM

Bergen Assembly

OMVISNING
Utstillingsvandring med gjest: Dipha Thiruchelvam

Som en del av denne utstillingsvandringen, fokuserer vi hovedsaklig på verket, Eyeliner (2022) av kunstner-duoen Denicolai & Provoost.

Sammen på vandringen, er Bergen Assembly-ansatt og prosjekt-koordinator Dipha Thiruchelvam og en av utlånerne som ble valgt ut av kunstnerne til Eyeliner.

Sammen vandrer vi gjennom Bryggens Museum og oppdager nye sider ved rollefiguren Mopedisten.

Møtepunkt er den overordnede tittelen for formidlingsaktivitetene for Bergen Assembly 2022 — her inviteres du til å bli bedre kjent med de syv rollefigurene som til sammen utgjør årets utgave av Bergen Assembly.

Dette vil skje gjennom vandringer, samtaler, aktiviteter og verksted hvor vi sammen utforsker utstillingene og lærer av dem.