BRYGGENS MUSEUM

Om kongebrev og skriftkultur i Bjørgvin ved Tonje H. Waldersnes

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

Waldersnes undersøker paleografien i et diplom fra Bergen 1362 og viser hva skrift kan fortelle om samtidens styre av landet gjennom konge og råd.

Magnus 6. Lagabøtes arbeid med juridisk fornying av verk inspirerte generasjoner av etterkommere til å videreføre hans arbeid. Det ble blant annet gjort en stor oppdatering av lovverk, skriftmål og administrasjonsforvaltning, som også ble grunnlaget for en svensk administrativ fornyelse.

Dette foredraget vil gjennom en undersøkelse av diplomet fra 1362 søke å besvare spørsmål om skrift og skriverhender knyttet til riksrådet og kongens kanselli, og vise hva dette kan fortelle om kongens makt og medstyre i samtidens Bjørgvin.

Tonje H. Waldersnes har bakgrunn i norrønt språk, skrift og kultur, datalingvistikk og latin. Hun leverte MA-oppgave i 2024 med fokus på den paleografiske utviklingen i et utvalg diplomer fra Norge mellom 1300 og 1500.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.
Varighet 45 – 60 minutter.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.