ROSENKRANTZTåRNET

Et innblikk – Slaget på Vågen i 1665

OMVISNING
Omvisning i utstillingen: et kort innblikk i historien om slaget på Vågen i 1665. Ta deg gjerne en tur rundt i tårnet på egenhånd etterpå.

Grytidlig på morgenen 2.august 1665 smalt det på Vågen. Engelskmennene hadde avfyrt det første skuddet i det fire timer lange slaget mellom England, Nederland og Danmark-Norge.

Striden mellom England og Nederland dreide seg på denne tiden om handelsdominans, som nederlenderne ledet stort over hele verden. Dette ønsket England å gjøre noe med og fra 1652 og utover var de i krig fire ganger. Det var stadig endringer i alliansene mellom de ulike landene, noe som kunne føre til uoversiktlige situasjoner.

Da slaget var i gang på Vågen, heiste Bergenhus det hvite nøytralitetsflagget. Det kom general Ahlefeldt for øret at noen av hams soldater var falt i slaget under engelskmennenes angrep og valgte dermed å ta del i kampen på nederlandsk side.

Det general Ahlefeldt og festningskommandant Cicignon ikke visst, var at den danske kongen hadde inngått en hemmelig avtale med engelskmennene om å la dem angripe nederlenderne på tross av at Bergen var en nøytral havn. Avtalen ble inngått siden den danske kongen var i en økonomisk knipe og nederlenderne hadde store verdier om bord. Byttet skulle deles mellom Danmark og England.

Denne beskjeden kom altfor sent frem til Bergenhus.

På kanonloftet i Rosenkrantztårnet har vi en utstilling om Slaget på Vågen, hvor du blant annet kan studere gamle kanoner. Bli med på et kort innblikk i denne historien og ta deg en tur rundt i tårnet på egenhånd etterpå.

Varighet 20 – 30 minutter.