Leprapasienter i Norge

Lemmene på St. Jørgen i 1781

I Stiftamtmannens arkiv finnes en fortegnelse over 108 lemmer på St. Jørgens Hospital fra 1781. Statsarkivet i Bergen har lagt ut denne som en del av Digitalarkivets julekalender for 2003.

Basen er lenket opp til avfotografert originalmateriale. Her finnes informasjon om mange av pasientene, om hvor de var fra og når de var innlagt. I noen tilfeller gis det også utfyllende opplysninger om pasientens bakgrunn. 


Blant lemmene finner vi Karen Monsdatter fra Nordhordland, som i 1781 hadde tilbragt 40 år på hospitalet. Hun ble innlagt 12/10 1741 og døde 3. februar 1785.

Søk i pasientlistene på Digitalarkivet

Pasienter ved St. Jørgens hospital 1687-1822
Pasienter ved St. Jørgens hospital 1822-
Pasienter ved Pleiestiftelsen no. 1 1865-1900
Pasienter ved Reknes pleiestiftelse 1839-1877
Pasienter ved Reitgjerdet pleiestiftelse 1861-1869