Volunteers

Would you like to join us as a volunteer? Contributing to volunteer work is a nice way to challenge yourself and to grow as a human being.

Bymuseet has a network of volunteers, historic crafts groups, historical societies and others who support events and ongoing activities in the various museums. We have several major events each year, and need help with practical things like logistics, costume sewing, waffle sales as well as hosting visitors.

Who can join us as a volunteer?

You are most welcome to contact us, and we will try to find an interesting activity that suits you. We constantly seek to connect with new volunteers, and we need both crafty people, historians, handymen and -women and academics. The only thing required is your desire to participate in meaningful tasks in an exciting community.

What do you do as a volunteer?

Som frivillig kan du delta i faste dugnadsgrupper eller melde deg som hjelper på enkeltarrangementer.  Gjennom frivillig arbeid får du treffe hyggelige mennesker og utvidet ditt sosiale nettverk. Vi garanterer at du vil lære nye ting, både om de historiske omgivelsene vi jobber i og om tradisjonsrike håndverk, yrker, om oppvekst, kultur og samfunn.

The benefits of volunteering

Å bidra til frivillig arbeid betyr å tilføre nye elementer til eksisterende arbeidserfaring, det betyr å vokse og å utfordre seg selv. For mange betyr det og å dele av egen kunnskap og kompetanse samt å formidle dette ut til vårt publikum. Hvert år ønsker vi å hedre våre frivillige ved å invitere til ulike arrangementer.

Høres dette spennende ut?
Ta kontakt med vår frivillighetskoordinator Christine Frønsdal for en samtale.

The volunteers clubs of Bymuseet

Bymuseet i Bergen har tre venneforeninger. Venneforeningene fungerer som våre ambassadører ut i Bergen og er noen av våre viktigste medspillere. 

 • Gamle Bergens Venner
 • Bergen Skolemuseums Venner
 • Bryggens Venner

Craft groups and groups with special interests in local history

Bymuseet i Bergen has a good collaboration with various craft groups and other groups with special interests in local history and traditional activities in Bergen.

Disse har tilhold ved våre museer og deltar jevnlig på våre arrangement eller i drift og formidling av de ulike samlingene i museene. For mer informasjon om de enkelte gruppene ta kontakt med oss.

 • Bjørgvin Handverkslag, middelalderhåndverk på Hordamuseet
 • Bergen Brandkorps Historielag, Gamle Hovedbrannstasjonen
 • Dugnadsgjengen ved Lepramuseets urtehage
 • Farmasihistorisk gruppe Bergen i Gamle Bergen
 • Kongshirden 1260, middelalderens soldater i Rosenkrantztårnet
 • Bergen Kystlag i Gamle Bergen
 • Holbergklubben, historieforening på Skolemuseet
 • Fanaduren toradergruppe, Hordamuseet
 • Fanafjorden tradisjonssigling, Hordamuseet

Other associations and groups

Bymuseet collaborates with a number of groups and organizations

The aim is to promote the work of history preservation and dissemination both locally and regionally. By collaborating, we all get to utilize our resources in better ways, and that we share and increase our own and others’ competence.

Bli med som frivillig

Bli med som frivillig

Ditt navn
Ditt navn
Fornavn
Etternavn

Har du en spesiell interesse i forhold til noen av våre museer?

Har du en spesiell interesse i forhold til noen av våre museer?

Er det noen temaer du er spesielt interessert i?

Noen temaer du er spesielt interessert i?