Frivillighet

Har du lyst til å bli med som frivillig hos oss? Å være frivillig er sosialt, utfordrende og kjekt!

Stiftelsen Bymuseet i Bergen har et stort nettverk av venneforeninger, håndverks-lag, historielag, og andre som støtter opp under arrangementer og pågående aktiviteter i de ulike museene. I tillegg har vi en stor gruppe frivillige enkeltpersoner som bidrar med sin tid og kompetanse. Vi har flere store og små arrangementer i året, og trenger hjelp til alt fra forarbeid, draktsøm, vaffelsalg og formidling.

Hvem kan være frivillig i Bymuseet?

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt, så prøver vi å finne noe kjekt som passer deg. Vi trenger både håndlangere og historikere, praktikere og akademikere. Det eneste som kreves er et ønske om å delta i meningsfylte oppgaver i et spennende miljø.

Hva gjør man som frivillig?

Som frivillig kan du delta i faste dugnadsgrupper eller melde deg som hjelper på enkeltarrangementer.  Gjennom frivillig arbeid får du treffe hyggelige mennesker og utvidet ditt sosiale nettverk. Vi garanterer at du vil lære nye ting, både om de historiske omgivelsene vi jobber i og om tradisjonsrike håndverk, yrker, om oppvekst, kultur og samfunn.

Gevinsten ved å være frivillig

Å bidra til frivillig arbeid betyr å tilføre nye elementer til eksisterende arbeidserfaring, det betyr å vokse og å utfordre seg selv. For mange betyr det og å dele av egen kunnskap og kompetanse samt å formidle dette ut til vårt publikum. Hvert år ønsker vi å hedre våre frivillige ved å invitere til ulike arrangementer.

Høres dette spennende ut?
Ta kontakt med vår frivillighetskoordinator Christine Frønsdal for en samtale.

Bymuseets venneforeninger

Bymuseet i Bergen har tre venneforeninger. Venneforeningene fungerer som våre ambassadører ut i Bergen og er noen av våre viktigste medspillere. 

 • Gamle Bergens Venner
 • Bergen Skolemuseums Venner
 • Bryggens Venner

Håndverkslag og grupper med interesse for historie

Bymuseet har et godt samarbeid med ulike håndverkslag og andre grupper med særskilte interesser for lokalhistorie og tradisjonsrike aktiviteter i Bergen. 

Disse har tilhold ved våre museer og deltar jevnlig på våre arrangement eller i drift og formidling av de ulike samlingene i museene. For mer informasjon om de enkelte gruppene ta kontakt med oss.

 • Bjørgvin Handverkslag, middelalderhåndverk på Hordamuseet
 • Bergen Brandkorps Historielag, Gamle Hovedbrannstasjonen
 • Dugnadsgjengen ved Lepramuseets urtehage
 • Farmasihistorisk gruppe Bergen i Gamle Bergen
 • Kongshirden 1260, middelalderens soldater i Rosenkrantztårnet
 • Bergen Kystlag i Gamle Bergen
 • Holbergklubben, historieforening på Skolemuseet
 • Fanaduren toradergruppe, Hordamuseet
 • Fanafjorden tradisjonssigling, Hordamuseet

Andre organisasjoner og grupper

Bymuseet samarbeider med en rekke grupper og organisasjoner 

Målet er å fremme arbeidet med historiebevaring og formidling både lokalt og regionalt. Ved å samarbeide får vi alle utnyttet våre ressurser på bedre måter, samt at vi deler og øker egen og andres kompetanse.

Bli med som frivillig

Bli med som frivillig

Ditt navn
Ditt navn
Fornavn
Etternavn

Har du en spesiell interesse i forhold til noen av våre museer?

Har du en spesiell interesse i forhold til noen av våre museer?

Er det noen temaer du er spesielt interessert i?

Noen temaer du er spesielt interessert i?