Barneskoler 1. – 7. trinn

Tilbudene til barneskolen gir stort spillerom for både undring og forklaring. Fortida formidles på en måte som gjør at barna knytter dette til sin egen virkelighet, og blir engasjert i historien. Alle tilbudene tilpasses de ulike trinnene og er tilrettelagt til ulike fagområder.

Velg et av temaene på de ulike museene eller kom med andre ønsker for besøket. Ordinære omvisninger varer fra 45-60 minutter, undervisningsopplegg med aktiviteter og verksted ca. 2-2 1/2 time.                                                                                                                              

Håkonshallen – fra kongehall, militært magasin til museum 

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, KRLE, kunst og håndverk og norsk
Demokrati og medborgerskap

Her får elevene komme inn i denne mektige festsalen som først ble tatt i bruk i 1261. Håkonshallen er Norges fremste symbol på de norske kongenes makt i høymiddelalderen. Fra dette anlegget ble Norgesveldet styrt på 1200-tallet, her ble ganske sikkert store deler av arbeidet som førte til landsloven utført, med denne kan vi si at Norge var en stat. Noen generasjoner senere var det imponerende bygget redusert til en lagerhall og kornbinge. Makten hadde flyttet først østover, og siden til København. I 1944 ble bygningen ødelagt i eksplosjonsulykken på Vågen. 

 • Norge blir en stat
 • Borgerkrigstiden
 • Norge og Europa
 • Arkitektur i middelalderen
 • Kongene i sagalitteraturen, Sverre Sigurdsson og Håkon Håkonsson

Varighet 45-60 minutter

Tidsperiode: Hele skoleåret

Rosenkrantztårnet – Renessansemonumentet og lensherrenes slott

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, KRLE, kunst og håndverk og norsk
Demokrati og medborgerskap

Gå i smale steintrapper og pust inn historien i dette flotte tårnet som er et landemerke i Bergen. Kjernen av tårnet er middelaldertårnet bygget av kong Magnus Lagabøte. Tårnet representerer dermed både et norsk høydepunkt i middelalderen, samtidig som det nye tårnet fra renessansen representerer Norge i dansketiden. De øverste etasjene av tårnet raste sammen i 1944, i eksplosjonsulykken på Vågen. I dag er en tur i tårnet også en vandring på sporet av gjenoppbygging og tidligere ombyggingene i tårnet.

 • Norge i dansketiden
 • Slaget på Vågen, Bergen i sentrum for en storpolitisk hendelse på 1600-tallet
 • Hekseprosessene i Norge
 • Arkitektur i middelalderen

Varighet 45-60 minutter

Tidsperiode: Hele skoleåret

Bryggens Museum – Middelalderfunn fra Vestlandet 

Småskolen

Fagtilknytting: Samfunnsfag, historie, KRLE og norsk
Demokrati og medborgerskap

På Bryggens Museum går vi langt tilbake i tid. Hovedtemaet er middelalderen i Bergen og på Vestlandet. Utstillingen i museet viser gjenstander som ble brukt i byen for mange hundre år siden. Vi snakker om hvordan det var å leve i byen på denne tiden. Hvordan var det å være barn i middelalderen, hadde de leker? Gikk de på skolen, kunne de lese? Luktene i byen var annerledes enn nå, dere kan få lukte hvordan, hvis dere tør.

Vi har tilbud om ulike aktiviteter for å gi dere et bedre innblikk i livet i middelalderen.

Omvisningene kan ha følgende temaer:

 • Hverdagsliv i middelalderen
 • Skrift i middelalderen, runepinner og pergament
 • Håndverk i middelalderen

På Bryggens Museum viser vi også midlertidige utstillinger. Informasjon og undervisningstilbud i disse utstillingene vil bli publisert her, og i skriv direkte til skolene.

Varighet: 45 minutter – 2 timer (avhengig av aktiviteter og tema)

Tidsperiode: Hele skoleåret

Mellomtrinnet

Fagtilknytning: Samfunnsfag, norsk KRLE, kunst og håndverk

Bryggens Museum er et arkeologisk museum, vi viser i hovedsak gjenstander fra Bergen i middelalderen. Overgangen fra Vikingtid til middelalder er en viktig brytningstid i norsk historie. Kristendommen slår for alvor rot i landet i denne perioden og avløser norrøn religion. Skriften slik vi kjenner den, kom også til landet, men bare overklassen brukte det latinske alfabetet. Vanlig folk skrev runer, og verdens største runesamling finnes her på museet. Vi snakker om hvordan livet kunne være for vanlige folk, hva jobbet de med, hvem var de? Hvordan var forholdet mellom Norge og andre europeiske land?

Vi tilbyr også aktiviteter knyttet til omvisningene. Disse kan handle om bruk av runer, spinning av ull. Hvordan ser elever fra 2022 ut i middelalderens klær?

Omvisningene kan ha følgende temaer:

 • Bergen blir en by
 • Hverdagsliv i middelalderen
 • Religionens betydning i middelalderen
 • Skrift i middelalderen, runepinner og pergament
 • Handel i middelalderen
 • Håndverk i middelalderen

På Bryggens Museum viser vi også midlertidige utstillinger. Informasjon og undervisningstilbud i disse utstillingene vil bli publisert her, og i skriv direkte til skolene.

Varighet: 45 minutter – 2 timer (avhengig av aktiviteter og tema)

Tidsperiode: Hele skoleåret

Under jorden utstilling på Bryggens Museum

Utstilling på Bryggens Museum: Under Jorden

Middelalderens boss er nåtidens gull! Utstillingen Under jorden gir deg fortellinger om dagliglivet og hverdagen i middelalderen i Bergen og på Vestlandet.

Basisutstillingen på Bryggens Museum bruker tusenvis av gjenstander fra Bergen og Vestlandet og nyere forskning til å la deg møte middelalderens håndverkere, handelsmenn, kvinner og barn. La deg fascinere av hvor mye de arkeologiske funnene som skjulte seg flere meter under jorden kan fortelle, selv om mesteparten er ødelagte og ubrukelige gjenstander fra bylivet i middelalderen. For deg som besøker utstillingen i dag bidrar utallige utgåtte sko, knuste potteskår, utedoer og biter av klesplagg til å fortelle historien om vanlige mennesker som levde i Bergen for mange hundre år siden.

Korte filmsnutter om Bergens middelalderhistorie på Bryggens Museum

Hordamuseet – Livet på landsbygden i gamle dager/forhistorie og arkeologi

Fagtilknytning: Samfunnsfag, historie, norsk og natur og miljø

Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling 

Hordamuseet har et friluftsmuseum med gamle gårdsbygninger og andre hus fra landsbygden omkring Bergen, som er ramme omkring våre skolebesøk. På uteområdet er det også mange fortidsminner, som er grunnlaget for våre undervisningsopplegg om forhistorisk tid og arkeologi. Undervisningsoppleggene våre har flere praktiske aktiviteter, i tillegg til omvisninger. Utstillingene i hovedbygningen kan brukes som fordypning. 

 • Gamle dager: Livet på landsbygden og aktiviteter knyttet til gårds- og husarbeid, fiske og håndverk.
 • Steinalderen: Elevene hører om jeger- og sankersamfunnet og får prøve pil og bue, spikking og utgravning
 • Bronsealderen: En tid med store samfunnsendringer og nyvinninger. Vi prøver ut tinnstøping, avtegning av helleristninger mm
 • Jernalderen: Om livet i jernalderen. Omvisning og ulike aktiviteter relatert til hverdagsliv, krig, handel og sjøfart

Varighet: 2-2 ½ t

Tidsperiode: Hele skoleåret

Gamle Bergen Museum – Bergen på 1800-tallet friluftsmuseum   

Opplev livet i Bergen i gamle dager, hvordan var det å være barn på 1800-tallet? Hvilke leker hadde de da og hvordan så det ut i husene deres? I gaten i Gamle Bergen Museum står dører åpne, og dere kan gå inn og utforske husene på egenhånd. Vi kan dessverre ikke tilby faste skoleopplegg, men skoler kan komme i åpningstiden og oppleve husene og formidlingen som skjer i det levende museet.

Tidsperiode: Mai-september

Skole/barnehage
Kontaktperson
Kontaktperson
Fornavn
Etternavn
Ønsket tidspunkt