Gaver til samlingene

Tusen takk for at du ønsker å donere historiske gjenstander, tekstiler og foto til Bymuseet i Bergen!

Vi har svært begrenset plass, så vi må gjøre en nøye vurdering av hvilke gjenstander vi har anledning til å ta vare på i museumssamlingene. Noen gjenstander blir registrert som musumsgjenstander og utstilt på et av museene, noen står i magasinet i påvente av å bli stilt ut eller lagret på forsvarlig måte til glede for framtidige generasjoner. Noen gjenstander som ikke er unike nok til å registreres som museumsgjenstander kan brukes som rekvisitter i formidlingstilbudet.

Før du tar med gjenstanden til oss ber vi om å få tilsendt litt informasjon. Send oss en epost eller fyll ut skjemaet nederst her med mest mulig informasjon om hver gjenstand:

  • Når er den laget?
  • Hvem har laget den?
  • Hvem har brukt den?
  • Eventuelt hvordan ble den brukt?
  • Er det noen spesielle historier knyttet til gjenstanden?
  • Bilder av gjenstanden

Deretter kan vi eventuelt avtale tid og sted for overlevering av gjenstanden.

Våre samlingseksperter tar en faglig vurdering av hvilke gjenstander vi skal ta i mot basert på verdien for fremtidige generasjoner, kvalitet og hvor unik den er. Hvis vi ikke vurderer at gjenstanden er en kandidat for registeret over museumsgjenstande, eller aktuell som rekvisitt, vil du få mulighet til å få den tilbake.

Melding om gjenstand

Fyll ut skjemaet under for hver enkelt gjenstand dersom du har flere ulike gjenstander:

Gaver til samlingene
Ditt navn
Ditt navn
Fornavn
Etternavn

Kan du fortelle oss litt om gjenstanden? Takk for at du svarer så godt du kan på det som er aktuelt for din gjenstand.

Kan du legge ved noen bilder av gjenstanden?

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB

Maximum file size: 516MB