Gaver til samlingene

Tusen takk for at du ønsker å donere historiske gjenstander, tekstiler og foto til Bymuseet i Bergen!

Vi har svært begrenset plass, så vi må gjøre en nøye vurdering av hvilke gjenstander vi har anledning til å ta vare på i museumssamlingene. Noen gjenstander blir registrert som musumsgjenstander og utstilt på et av museene, noen står i magasinet i påvente av å bli stilt ut eller lagret på forsvarlig måte til glede for framtidige generasjoner. Noen gjenstander som ikke er unike nok til å registreres som museumsgjenstander kan brukes som rekvisitter i formidlingstilbudet.

Før du tar med gjenstanden til oss ber vi om å få tilsendt litt informasjon. Send oss en epost med mest mulig informasjon om hver gjenstand:

  • Når er den laget?
  • Hvem har laget den?
  • Hvem har brukt den?
  • Eventuelt hvordan ble den brukt?
  • Er det noen spesielle historier knyttet til gjenstanden?

Deretter kan vi eventuelt avtale tid og sted for overlevering av gjenstanden.

Våre samlingseksperter tar en faglig vurdering av hvilke gjenstander vi skal ta i mot basert på verdien for fremtidige generasjoner, kvalitet og hvor unik den er. Hvis vi ikke vurderer at gjenstanden er en kandidat for registeret over museumsgjenstande, eller aktuell som rekvisitt, vil du få mulighet til å få den tilbake.