Hordamuseet

Hordamuseet ligger idyllisk til, i vakkert og frodig kulturlandskap innerst i Fanafjorden. Åpent friluftsområde hele året.

Her er mulighetene mange. I friluftsmuseet kan du vandre mellom gamle trehus og fortidsminner fra svunne tider, og ta en pause fra nåtidens masete inntrykk. Utstillingene i museumsbygningen og Båthallen går mer i dybden på den tradisjonelle strilekulturen.

På Hordamuseet er vi opptatt av å formidle bærekraftige tradisjoner fra den gangen folk levde mer i pakt med naturen, brukte naturlige råmaterialer, og var selvhjulpne og nevedyktige. På våre arrangementer og tilstelninger, skole- og gruppebesøk legger vi vekt på aktiviteter og innlevelse.

Det tradisjonelle livet på Strilelandet

Hordamuseets hovedtema er det tradisjonelle leveviset til strilene, folket i kyst- og fjordlandskapet omkring Bergen. De drev vanligvis småskala jordbruk i kombinasjon med fiske og håndverk. Den karrige jorden og avhengigheten av sjøen gjorde dem barske, flittige og nøysomme. I Bergen kunne strilene få avsetning for sine varer og arbeidskraft, og handle det de ikke kunne produsere selv.

Friluftsmuseet

Et godt utvalg tradisjonelle bygninger fra Nord- og Midthordland gir innblikk i leveforhold og byggeskikk i gamle dager. Her er klyngetun og rekketun med bolighus og uthus, i tillegg til verksteder, skolebygning og handelssted. Husene er kun åpne på arrangementer eller etter avtale, men man kan som regel ellers ferdes fritt i uteområdet.

Fortidsminner/arkeologi

Landskapet rundt museet har hatt kontinuerlig bosetning siden tidlig i steinalderen, og friluftsmuseet har derfor mange fortidsminner. Særlig er det mange og spennende spor fra jernalderen, både boplasser, graver, en mystisk steinring og et digert langskipsnaust. Det er ikke mange steder i Bergensområdet man kommer tettere på forhistorien enn her.

Hovedbygningen

  • Stor, permanent utstillingen om livet på Strilelandet, med mange foto, redskaper, folkekunst mm. fra samlingene.
  • Skiftende utstillinger, for øyeblikket om spikking og kniver
  • Billedteppeserien Åsmund Frægdagjeva av Ragna Breivik

Båthallen

Hordamuseet har en fantastisk samling åpne, klinkbygde trebåter fra Vestlandet. Mange av disse er utstilt i Båthallen, som er et paradis for den som er interessert i gamle båter og godt håndverk. Her er fokus både på båtbyggingstradisjoner og de mangfoldige bruksområdene til de tradisjonelle båtene.

Stølsavdelingen

Hordamuseet har også en stølsavdeling på Fanafjellet. Her kan du vandre mellom værbitte støls- og seterbygninger. Området har mange tur- og rekreasjonsmuligheter.

Praktisk informasjon

  • Hordamuseet ligger 20-30 minutter fra Bergen sentrum med bil. Stor parkeringsplass, som også har plass til flere busser. Det tar ca. 50 minutter med offentlig transport: Bybanen til Lagunen, med skifte til buss (rute 60, 61 og 64), avstigning på Stend og 5-10 min. gange derfra.
  • Museet, både utstillingene i hovedbygningen og Båthallen og interiørene i de gamle husene, er kun åpne for grupper og skoler etter avtale, dessuten på annonserte omvisninger og arrangementer. Man kan ellers fritt vandre rundt blant husene og fortidsminnene i friluftsmuseet på egen hånd.
  • Tilgjengelighet for rullestol: Hovedbygningen og Båthallen har heis. Det er grusvei gjennom hele friluftsmuseet, men det er dessverre ikke mulig å komme inn i de gamle husene med rullestol.
  • Grupper kan bestille omvisninger og aktivitetsopplegg både i og utenfor arbeidstid.
  • Vi tar imot skoleklasser i arbeidstiden, men kun etter forhåndsavtale.
  • Hordamuseet har utleie av selskapslokaler, auditorium og møterom både i uteområdet og i hovedbygningen. Man kan kombinere utleie med kulturopplevelser.
  • Grilling og bruk av åpen ild er forbudt på museumsområdet.