Deprecated: Optional parameter $item_cost declared before required parameter $quantity is implicitly treated as a required parameter in /home/bymuseet/domains/bymuseet.no/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-cost-of-goods/class-wc-cog.php on line 401
Skolebesøk i Bymuseet i Bergen med omvinsninger og gode opplevelser

Skolebesøk i Bymuseet i Bergen

Et besøk i Bymuseet knytter opplevelse og læring sammen, og vår formidling legger til rette for gode kulturopplevelser for alle.

Spennende skolebesøk der læring og opplevelser knyttes sammen. Bymuseet har vekt på læringsmålene: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Alle tilbudene er gratis. 

Tilbudene våre er dialogbaserte og kombineres ofte med aktiviteter og praktisk arbeid. Våre formidlere er personer med høy fagkompetanse og lang pedagogisk praksis.

Tilrettelagt til lærerplanene
Skoletilbudene knyttes til lærerplanen, og har særlig vekt på de nye læringsmålene som går på tvers av ulike fag: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Hvert tilbud vil bli tilpasset klassetrinn og elevene som er på besøk. Museet ønsker å være en viktig medspiller for skoleverket på alle nivå.

Tilpassede besøk
Dersom dere ikke skulle finne et passende opplegg blant våre tilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å ta kontakt for andre muligheter eller besøke museet på egenhånd.

Før besøket
Ta gjerne kontakt dersom dere trenger tips til forarbeid eller aktuelle bøker eller nettsider. Alle grupper som skal besøke oss må bestille på forhånd, også de som vil gå på egenhånd. Dette for å sikre tilgjengelighet. Bestilling må skje senest en uke før ønsket besøk, behandlingstid for forespørsel tar normalt 2-3 arbeidsdager. 

Praktisk informasjon

Våre formidlere og verter legger til rette for et best mulig besøk, men det er lærerne som har ansvaret for gruppen under hele besøket. På noen av stedene kan vi tilby plass for spising, gi beskjed ved bestilling.

Bryggens Museum er tilrettelagt for rullestol. Museumsbygget på Hordamuseet er tilgjengelig inn i utstillingene, det er grusvei i friluftsmuseet, men de gamle husene er ikke tilrettelagt. På de andre museene gjør gamle og fredede bygg at det er begrenset adkomst.