Utstillinger

Bymuseet i Bergen har både faste og skiftende utstillinger både innendørs og utendørs.

Alle våre museer byr på faste utstillinger som viser deg historien, og skiftende utstillinger som tar for seg et spesielt tema. Spesielt kultursalen på Bryggens Museum har jevnlige skiftende utstillinger.

Faste utstillinger

Flere av våre museer er tidstypiske samlinger som er som en utstilling i seg selv, som Alvøen Hovedbygning, Damsgård Hovedgård, Lepramuseet, Skolemuseet, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

Vi har også to flotte friluftsmuseer – Gamle Bergen som viser livet i byen, og Hordamuseet som viser livet på bygda.

Faste utstillinger hos Bymuseet:

Bryggens Museum: Under jorden – der Bergen ble en by.

Gamle Bergen museum er et friluftsmuseum med bygninger fra ca. 1720 til 1900. Husene kan fortelle oss om byens byggetradisjoner og om menneskenes liv i arbeid, hverdag og til fest.

Skolemuseet viser veien fra en skole for frelse til en skole for borgerutdannelse. Fra en skole for noen få, til dagens skole for alle. Norges eldste skolebygning med en unik samling av originale skoleplansjer.

Hordamuseet byr på 3 faste utstillinger:

  • Båthallen: En av de viktigste båtsamlingene i landet med 26 klinkbygde, åpne trebåter, med segl og årer som fremdrift.
  • Fiskerbonden: Et rikholdig utvalg av gjenstander knyttet til sjø og land, hverdag og fest.
  • Teppesalen: Ragna Breiviks bildeteppeserie «Åsmund Frægdagjeva».

Damsgård hovedgård har ligget som et godt synlig landemerke på Laksevåg siden tidlig på 1700-tallet. Lysthage og hovedbygningen er rokokkoarkitekturens hovedverk bygget i tre.

Rosenkrantztårnet: i tillegg til husets spennende historie finnes flere faste utstillinger her:

  • «Anne Pedersdatter – en heksehistorie», om prestefruen som ble anklaget for trolldom og brent på bålet
  • På kanonloftet finnes der ikke bare kanoner, men også en liten utstilling om den eneste gangen Rosenkrantztårnet var i aktiv kamp, det såkalte «Slaget på Vågen» i 1665.
  • På det øverste loftet vises utstillingen «Kirkesenteret på Holmen», som forteller at det i middelalderen også var et stort kirkelig senter på det området som i dag er Bergenhus Festning.

Alvøen hovedbygning byr på rike inntrykk fra tre århundrer av en bergensk overklassefamilies liv. Kun grupper på forespørsel.

Skiftende utstillinger

Bryggens Museum:
Fra vest mot nord: norsk og amerikansk landskapsfotografi

Fra vest mot nord

Utstillingen Fra vest mot nord: norsk og amerikansk landskapsfotografi tar for seg et historisk øyeblikk da øde villmark for første gang ble kartlagt, fotografert og temmet på begge sider av Atlanterhavet. En ny forståelse av nasjonale landskap gav føringer for hvordan vi enda i dag forstår land og landskap. Fotografiene i utstillingen vitner om hvordan nye veier og jernbaner, økt turisme og inngrep i naturressursene påvirket to nasjoner i en tid preget av store samfunnsmessige omveltninger. 

Lepramuseet St Jørgens Hospital:
Oppdagelsen av leprabakterien 150 år

Oppdagelsen av leprabakterien 150 år

I 1873 identifiserte bergenslegen Gerhard Armauer Hansens leprabasillen. Dette representerte et internasjonalt gjennombrudd, ikke bare for lepraforskningen, men innen medisin generelt.

Les mer om utstillingen her