Damsgård Hovedgård

Damsgård hovedgård har ligget som et godt synlig landemerke på Laksevåg siden tidlig på 1700-tallet. I årene mellom 1983 og 1993 ble husene restaurert og hagene gjenskapt etter alle kunstens regler.

Bygningen viser bygningshistorien utvendig i stor grad ut slik den ble etter ut- og ombygging i tidsrommet mellom 1769 og 1783, med den unike rokokkofasaden.

Innvendig vises de enkelte rommene med interiør fra ulike tidsepoker, men med spor bakover og fremover i tid. Maling, tapet og dekor viser trender som var førende og typisk i et bergensk lyststed fra slutten av 1700-tallet til slutten av 1800- tallet. Møblene som er utstilt er tidstypiske i de ulike rommene, og både møbler og andre gjenstander har historier som knytter dem til Damsgård.

Hagene innenfor murene på Damsgård hovedgård er gjenskapt slik de kunne vært på slutten av 1700-tallet. Form, plantevalg, hageinteriør ellers og drift gjenspeiler lyststedets storhetstid. En levende utstilling som en hageutstilling er endrer seg gjennom sesongen, fra mai til september kan hagene med fordel besøkes igjen og igjen.