Kontakt

POSTADRESSE

Stiftelsen Bymuseet i Bergen
Postboks 4052, Sandviken
5835 Bergen

Besøksadresse

Bryggens Museum Dreggsalmenningen 3 5003 Bergen

Fakturaadresse

Stiftelsen Bymuseet i Bergen Postboks 4052, Sandviken 5835 Bergen

EHF faktura

Org.nr. 988 212 024

PDF faktura

bymuseet@uni24.no

Våre museer

Bryggens Museum, Dreggsalmenningen 3
Rosenkrantztårnet, Bergenhus 4
Håkonshallen, Bergenhus 10
Skolemuseet, Lille Øvregaten 38
Lepramuseet St. Jørgens Hospital, Kong Oscarsgate 59
Gamle Bergen Museum, Nyhavnsveien 4
Damsgård Hovedgård, Alléen 29
Hordamuseet, Hordnesvegen 24
Alvøen Hovedbygning, Alvøveien 150

Utleie, salg og markedsavdeling

Kontaktskjema