Kontakt

POSTADRESSE

Stiftelsen Bymuseet i Bergen
Postboks 4052, Sandviken
5835 Bergen

Besøksadresse

Bryggens Museum Dreggsalmenningen 3 5003 Bergen

Fakturaadresse

Stiftelsen Bymuseet i Bergen Postboks 4052, Sandviken 5835 Bergen

EHF faktura

Org.nr. 988 212 024

PDF faktura

166271958841173@voucher.24sevenoffice.com

Våre museer

Bryggens Museum, Dreggsalmenningen 3
Rosenkrantztårnet, Bergenhus 4
Håkonshallen, Bergenhus 10
Skolemuseet, Lille Øvregaten 38
Lepramuseet St. Jørgens Hospital, Kong Oscarsgate 59
Gamle Bergen Museum, Nyhavnsveien 4
Damsgård Hovedgård, Alléen 29
Hordamuseet, Hordnesvegen 24
Alvøen Hovedbygning, Alvøveien 150

Utleie, salg og markedsavdeling

Kontakt oss på besøksadresse, postadresse, fakturaadresse, se hvor du kan donere gjenstander til Bymuseet, se ledige stillinger, grupper, utleie og ansatte i Bymuseet.
Kontaktskjema