Film og foto

Bymuseet har spesifikke retningslinjer og priser for filming og fotografering hos oss.

Bymuseet har ansvar for å forvalte og formidle historiske bygninger, interiører og gjenstander for fremtiden. Vi får mange henvendelser i forhold til film og foto på våre museer og har vedtatte retningslinjer og priser.

Last ned retningslinjer for filming og fotografering her.

Last ned priser for filming og fotografering her.

Vi ber om at alle henvendelser skjer ved bruk av vårt søknadssskjema her:

Film og foto

Film og foto

Kontaktperson
Kontaktperson
Fornavn
Etternavn