Om stiftelsen

Stiftelsen Bymuseet i Bergen omfatter 9 kulturhistoriske- og arkeologiske museer med ansvar for drift i Bergen kommune.
  • Bryggens Museum
  • Håkonshallen
  • Rosenkrantztårnet
  • Gamle Bergen Museum
  • Lepramuseet St. Jørgens Hospital
  • Bergen Skolemuseum
  • Damsgård Hovedgård
  • Hordamuseet
  • Alvøen hovedbygning

Det er også under planlegging et Brannhistorisk museum med bakgrunn i den unike brannhistoriske samlingen til Bergen Brannhistoriske Stiftelse.

Stiftelsen Bymuseet i Bergen har ca. 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til ca. 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi er 60 fast ansatte og har et driftsbudsjett på ca. 60 millioner.

Bymuseet i Bergen er underlagt Åpenhetsloven, les mer om dette her.