Om oss

Kulturhistorisk- og arkeologisk museum med ansvar for drift av 9 museer i Bergen kommune.

Stiftelsen Bymuseet i Bergen omfatter Rosenkrantztårnet, Håkonshallen, Bryggens Museum, Hordamuseet, Gamle Bergen Museum, Bergen Skolemuseum, Damsgård Hovedgård, Alvøen hovedbygning og Lepramuseet St. Jørgens Hospital, samt den unike brannhistoriske samlingen til Bergen Brannhistoriske Stiftelse.

Stiftelsen Bymuseet i Bergen har ca. 190.000 gjenstander og foto og gir museumsopplevelser til ca. 200.000 besøkende i året. Museet forvalter 115 bygninger, hvor av 100 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. Museet har også ansvar for kulturlandskap, samt historiske hager- og parkanlegg. Vi er 60 fast ansatte og har et driftsbudsjett på ca. 60 millioner.