Formidlingsavdeling

Formidlingen i Bymuseet skal gjøre historiske gjenstander, hus og anlegg, kilder og kunnskap om materiell og immateriell kulturarv tilgjengelig og relevant for et bredt publikum.

Mål 

Fremme forståelse og interesse for historien, for fortidens levde liv og for sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid.

Vår formidlingsplan og forskningsplan finner du her

Kontaktinformasjon til alle ansatte:

Kari Skarprud Pettersen, avdelingsleder
976 38 865
Baard Olav Skogrand, førstekonservator
473 01 775
Berit Eggen Solstad, museumspedagog
909 55 824
Christine Frønsdal, frivillighetskoordinator
450 81 778
Espen Kutschera, museumspedagog
918 08 378
Grete Kristina Eilertsen, konservator/seksjonsleder
481 62 678
Ian Holcroft, Utstillingsarkitekt
976 899 14
Knut Høiaas, høgskolelektor
934 25 805
Kristine M.E. Olsen, museumspedagog og resepsjonsansvarlig
977 76 233
Lars Voss Sørhus, museumspedagog
958 95 595
Martha Lillestøl, resepsjonsansvarlig
975 62 487
Mary-Anne Kismul, museumsvert
941 25 162
Rune Kvam, avdelingsarkitekt
977 86 706
Sigrid Samset Mygland, førstekonservator
930 79 962