Bymuseets ledelse

Bymuseets ledelse består av følgende sammensetning fra alle av museets avdelinger.
Astrid M. Strømsnes, konstituert direktør/kommersiell leder
932 35 640
Kari Skarprud Pettersen, utstillings- og formidlingsleder
976 38 865
Marius Hausken, administrasjonsleder
402 26 209
Øystein Helgesen, avdelingsleder byggutvikling- og drift
958 07 087
Åse Tveitnes, avdelingsleder bygningsvern- og samlingsforvaltning
930 94 919