Bymuseets ledelse

Bymuseets ledelse består av følgende sammensetning fra alle av museets avdelinger.
Marianne L. Nielsen, direktør
934 49 950
Astrid M. Strømsnes, nestleder og kommersiell leder
932 35 640
Dag Jenseg, avdelingsleder byggutvikling og -drift
479 79 571
Kari Skarprud Pettersen, utstillings- og formidlingsleder
976 38 865
Gabriella Fosby Osborne, administrasjonssjef
481 17 385
Åse Tveitnes, avdelingsleder bygningsvern- og samlingsforvaltning
930 94 919