Bymuseets ledelse

Bymuseets ledelse består av følgende sammensetning fra alle av museets avdelinger.
Marianne L. Nielsen, direktør
934 49 950
Astrid M. Strømsnes, nestleder og kommersiell leder
932 35 640
Kari Skarprud Pettersen, utstillings- og formidlingsleder
976 38 865
Marius Hausken, administrasjonsleder
402 26 209
Øystein Helgesen, avdelingsleder byggutvikling- og drift
958 07 087
Åse Tveitnes, avdelingsleder bygningsvern- og samlingsforvaltning
930 94 919