Dokumenter

Her finner du plandokumenter, rapporter og vedtekter for Stiftelsen Bymuseet i Bergen.
Bymuseet i Bergen er underlagt Åpenhetsloven, les mer om dette her.

Planer

Strategiplan Stiftelsen Bymuseet i Bergen 2024

Formidlingsplan 2021-2025

Handlingsplan for bærekraft

Forretningsplan

Forskningsplan 2022 – 2025

Samlingsplan 2018-2022

Årsrapporter

Årsrapport 2023 Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Årsrapport 2022 Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Årsrapport 2021 Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Årsrapport 2020 Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Bymuseet i Bergen

Andre dokumenter

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgiver må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. 
Bymuseet i Bergens ARP-rapport for 2023

Passordbeskyttede dokumenter

Her finner du Bymuseet i Bergens dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, men som er av en sikkerhetsmessig sårbar karakter som gjør at det ikke er ønskelig at de ligger åpent tilgjengelig på nett.

Få tilsendt passord til dette området

Gå til beskyttede dokumenter