Markedsavdeling

Markedsavdelingen informerer og kommuniserer det som til enhver tid rører seg på Bymuseets arenaer. Vi jobber på ulike måter og gjennom forskjellige kanaler for å nå publikum.

Her finner du våre planer

Kontaktinformasjon til alle ansatte i markedsavdelingen:

Astrid M Strømsnes, kommersiell leder og nestleder
932 35 640
Anne Brit Vihovde, inspektør for Håkonshallen
452 82 693
Anne Marie Tverberg, utleiekoordinator
922 89 931
Elin Johannessen-Lyras, informasjonskonsulent
479 73 242
Gunn Kristin Monsen, seksjonsleder markedskommunikasjon og butikk. SoMe ansvarlig
924 39 933
Katrine Lokøy, butikkansvarlig
407 99 793
Kjell-Erik Hopland, husholdleder Håkonshallen
930 12 528
Linda Løvfall, IT-konsulent og reiseliv
993 15 195
Margareth Hosøy, formidler/museumskuespiller
906 20 138
Tine Erika Fuglseth, grafisk designer
977 66 940