Markedsavdeling

Markedsavdelingen informerer og kommuniserer det som til enhver tid rører seg på Bymuseets arenaer. Vi jobber på ulike måter og gjennom forskjellige kanaler for å nå publikum.

Her finner du våre planer

Kontaktinformasjon til alle ansatte i markedsavdelingen:

Astrid M Strømsnes, konstituert direktør/kommersiell leder
932 35 640
Anne Brit Vihovde, inspektør for Håkonshallen
452 82 693
Anne Marie Tverberg, utleiekoordinator
922 89 931
Elin Johannessen, informasjonskonsulent
479 73 242
Gunn Kristin Monsen, seksjonsleder markedskommunikasjon og butikk. SoMe ansvarlig
924 39 933
Katrine Lokøy, butikkansvarlig
407 99 793
Kjell-Erik Hopland, husholdleder Håkonshallen
930 12 528
Linda Løvfall, IT-konsulent og reiseliv
993 15 195
Margareth Hosøy, formidler/museumskuespiller
906 20 138
Tine Erika Fuglseth, grafisk designer
977 66 940