Selskap

Bymuseet i Bergen har selskapslokaler med ulik grad av historisk sus til bryllup, konfirmasjoner, jubileer og feiringer.

Hordamuseet

Hordamuseet ligger idyllisk til i stemningsfulle og historiske omgivelser på Stend i Fana. Her kan du velge lokale til ulike anledninger, til små og store sammenkomster, som jubileum og minnestund så vel som bryllup, konfirmasjon eller blåtur med jobben.

Tøsdalsløa, Hordamuseet

Hordamuseet, Tøsdalsløa oppdekket til selskap.
Tøsdalsløa byr på en uformell og historisk ramme rundt ditt arrangement

Tøsdalsløa egner seg for arrangementer for inntil 70 personer. Bygningen er uisolert og er et stort, rustikt og sjarmerende lokale bestående av langbord og benker. Flott beliggendhet på museets vakre utendørs område, innerst i Fanafjorden.

Det er mulig å kombinere et arrangementet i løa med en omvisning og kjekke aktiviteter på uteområdet. Vi kan sette sammen en aktivitetspakke for ditt arrangement! 

Vår samarbeidspartner Safari Catering står for utleie og matservering i Tøsdalsløa.

Kafeen, Hordamuseet 

Kaféen på Hordamuseet er lys og trivelig

Hovedbygningen på Hordamuseet huser faste og skiftende utstillinger. Der har vi en liten café som kan leies til grupper på rundt 30 personer og er godt egnet til merkedager som konfirmasjon, barnedåp og andre markeringer. I forbindelse med leie av museets kafelokale kan en tur på museets friluftsområde anbefales.

Vår samarbeidspartner Safari Catering står for utleie og matservering i cafeen.

Gamle Bergen Museum

Gamle Bergen Museum

På 1800-tallet var Bergen Europas største treby, et særpreget bymiljø med tett trehusbebyggelse, travle gater, torg og smug. Stiftelsen Gamle Bergen, etablerte museet som en «redningshavn» for Bergens rivningstruede eldre hus, og de husene som står på museet i dag kom hit mellom 1945 og 1981. Friluftsmuseet har i dag 55 trehus, hvorav de fleste opprinnelig har stått i Bergen sentrum.

Torvsalen, Gamle Bergen Museum

Torvsalen er en del av Gamle Bergen Museum, og ligger på museets torv. Lokalet har vært et samlingspunkt i flere tiår – det er opprinnelig Solheimsvikens bedehus, men har i senere tid blitt brukt som blant annet forsamlingshus og selskapslokale.

Forsamlingslokalet er godt egnet til ulke merkedager, selskap, vielser og møter gjennom hele året.

Torvsalen er godkjent for 150 personer, og det kan dekkes til ca. 90 gjester.

Torvsalen har et gulvareal på ca 165 m2, med en scene på 15 m2 og et galleri på 90 m2 i 2.etasje. Garderobe og toaletter er i 2. etasje, mens handikap-toalett er i kjeller med inngang utenifra.

Vår samarbeidspartner Safari Catering står for utleie og matservering i Torvsalen.

Håkonshallen

Håkonshallen til offisielle sammenhenger

Kongens festsal Håkonshallen er over 750 år og ble bygget av Håkon Håkonsson som kongebolig og festsal. Som nasjonalt kulturminne er Håkonshallen fremdeles i bruk til kongelige middager og i andre offisielle sammenhenger. 

Bestemte retningslinjer, vilkår og betingelser gjelder for leie av Håkonshallen. Håkonshallen leies dessverre ikke ut til private arrangementer.

Forespørsel om leie

Forespørsel om leie av lokale
Kontaktperson
Kontaktperson
Fornavn
Etternavn