Digitale læringsressurser

Her finner du et rikt tilbud av digitale læringsressurser i form av tekst, oppgaver, filmer, 3D vandringer med mer.

De digitale læringsressursene kan benyttes både før og etter besøket, eller som selvstendige undervisningstilbud på skolen.

Alle tekster kan fritt kopieres til skolebruk. Vennligst ta kontakt for bruk utover dette.

Gratis skoletilbud tilknyttet læreplanen

Bymuseet i Bergen har gratis skoletilbud til alle elver i distriktet. Et besøk i Bymuseet knytter opplevelse og læring sammen, og vår formidling legger til rette for gode kulturopplevelser for alle.

Skoletilbudene har særlig vekt på de nye tverrfaglige læringsmålene:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Ta gjerne kontakt dersom dere trenger andre tips til forarbeid eller aktuelle bøker eller nettsider.

Husk å bestille tid senest en uke før besøket, også hvis dere ønsker å gå på egenhånd. Du vil normalt sett få tilbakemelding innen 2-3 arbeidsdager.

Smarte bergensere

Utstilling på Bryggens Museum: Smarte bergensere?

Når: 14. november – 8. mars
Passer for:
4-7.trinn, 8.-10. trinn og VGS
Varighet: 1 time (kun omvisning) 1,5 time (m/ aktiviteter/LEGO-bygging)

Smarte bergensere? er en utstilling om kunnskapsrike mennesker i Bergen. Her kan du vandre i tid og rom gjennom 750 år. Vi stopper på 6 ulike steder i byen, og møter bergensere som reiste ut i verden og fikk med seg sin tids ypperste kunnskap hjem igjen. Vi starter med Audun Hugleiksson som reiste til Bologna på 1200-tallet og lærte seg romerrett, og da han kom hjem igjen kunne han skrive kongens nye landslov. Utstillingen ender i vår tid, med klimaforskeren Elin Darelius og hennes globale forskningsnettverk.

Underveis i omvisningen kan dere delta på både historiespill og praktiske oppgaver om hvordan vi får frem ny kunnskap i samarbeid med resten av verden. Oppgavene er tilpasset de ulike trinnene.

Aktuelle temaer

  • Hvordan blir kunnskap til, og hvordan har dette endret seg gjennom historien?
  • Historiske epoker: Middelalder, reformasjon/humanisme, opplysningstid og naturalisme.
  • Statsdannelse og kunnskap knyttet til byens utdannings- og kulturinstitusjoner
  • De store teoribyggerene: Aquinas, Melanchton, Newton og Darwin – sett fra Bergen.
  • Klima og miljø.
  • Internasjonalisering og kulturutveksling.

Fagtilknyting/læringsmål: Norsk, samfunnsfag, RLE og naturfag.

Se våre forslag til oppgaver for 4-7 trinn

Se våre forslag til oppgaver for 8-10 trinn

Se våre forslag til oppgaver for videregående skole