Deprecated: Optional parameter $item_cost declared before required parameter $quantity is implicitly treated as a required parameter in /home/bymuseet/domains/bymuseet.no/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-cost-of-goods/class-wc-cog.php on line 401
Smarte bergensere? for 8-10 trinn - Bymuseet

Smarte bergensere? for 8-10 trinn

Her er våre forslag til oppgaver for 8-10 trinn til utstillingen.

Her finner du en PDF til hvert hus, nedenfor finner dere også spørsmål tilpasset de ulike trinnene og hver sone. For de yngste elevene kan dere gjerne bruke tegneserie PDF-en i stedet for hovedtekstene.

 1. Tekst: Velg en av sone HUS 1-6, les teksten og skriv en kort tekst. Se aktuelle spørsmål og problemstillinger til hvert hus.
 2. Poster: Lag en visuell presentasjon (vitenskapelig poster) med bilder og tekst til en valgt sone og presenter for klassen.
 3. Tegneserie: Se igjennom tegneserieversjonen av utstillingen: Lag en egen tegneserie fra et valgt historisk øyeblikk, bruk tegning, LEGO og/eller andre teknikker.

Hus 1: «Slottet», 1274. Audun Hugleiksson

Vi møter Audun Hugleiksson som skal lage en lov for hele landet. Han har gått på Norges første skole og reist til Europas beste universiteter for å bli rettslærd. Nå skal loven snart legges frem på tingene og alt kan skje.

Aktuelle spørsmål:

 1. Audun er stressa når vi møter ham. Hvorfor?
 2. Audun kan opplevd Thomas Aquinas’ som lærer. Hvem var Thomas?
 3. Romerretten? Hvor kommer den fra og hvorfor ble den nyttig for Audun?
 4. Hva menes med de syv frie kunster?

Hus 1: «Slottet», 1274. Audun Hugleiksson (9 MB pdf)

Hus 2: «Katedralen», 1555. Absalon Beyer

Her møter vi Absalon Beyer. Han er Bergens første «lektor» – en slags professor. Han har store oppgaver å løse. Reformasjonen skal innføres, den nye læren må forstås, både i skolen og blant prestene. Selv har han studert blant de ypperste i Wittenberg, protestantismens ideologiske sentrum.

Aktuelle spørsmål:

 1. Absalon reiste ut for å studere. Hvilke steder kom han?
 2. I Wittenberg studerte Absalon hos en meget kjent lærd person. Hva het han? Hvilken betydning hadde han på datidens mest avgjørende samfunnsendring?
 3. Ad fontes – til kildene! Hva kan det bety?
 4. Hvordan gikk det med Anne etter at Absalon døde

Hus 2: «Katedralen», 1555. Absalon Beyer (4MB pdf)

Hus 3: «Skolen», 1798. Rektor Arentz

Vi er i opplysningstiden og ved den nye skolen, Seminarum Fredericianum undervises det i tidens moderne fag. Rektor Arentz har studert i utlandet, er matematiker og fysiker og skal utdanne embetsmenn for den nye tid.

Aktuelle spørsmål:

 1. Hvor reiste han for å studere, og hvem møtte han der?
 2. Både Arentz og lærerne hans betraktet seg som «elever» av en stor vitenskapsmann som ikke lenger levde. Hva het han?
 3. Arentz mente selv han var uegnet som prest. Hvorfor?
 4. Perioden da Arentz levde kalles gjerne opplysningstiden. Hva kjennetegner den?
 5. Kong Magnus heter Magnlex Lakebetlakebit i tabellen. Hva kan vi lære av det?
 6. Arentz’ tale for året 1798 handler nok om at monarkiet er best. Hvorfor sier han det?

Hus 3: «Skolen», 1798. Rektor Arentz (9 MB pdf)

Hus 4: «Museet», 1841. Christie

W.F.K. Christie var byens fremste embetsmann, men ville helst lage museum. Vi må kjenne og ha kunnskap om alt det verdifulle vi har her i vest, både av natur og kultur, mente Christie. Museet hans ble det første i Norge.

Aktuelle spørsmål:

 1. Christie var berømt, den første nordmann som fikk en portrettstatue. Hvorfor?
 2. I Dresden var Christie sammen med annen berømt nordmann. Hvem?
 3. Vi sier gjerne at museene endret seg fra det spesielle til det typiske. Hva kan menes med det?

Den 9. august 1841 viste Christie museet sitt til en ung mann som skulle bli viktig i Norge. Hvem var han, og hva skapte denne mannen senere?

Hus 4: «Museet», 1841. Christie (10 MB pdf)

Hus 5: «Hospitalet», 1880. Armauer Hansen

Lepralegen Armauer Hansen jobber ved Norges første forskningssykehus, Lungegårdshospitalet. Han har nok funnet basillen som forårsaker leprasykdommen, men ikke alt går på skinner for Hansen.

Aktuelle spørsmål:

 1. Hva mente Hansen selv var det viktigste han tok med seg fra reisen?
 2. Armauer Hansen vokste opp her i Dreggen. Hva mente han om barneoppdragelse?
 3. Hva er grunnprinsippet i Darwins utviklingslære?
 4. Hvorfor tror du Darwins lære var kontroversiell?
 5. Hansens forskning ble ved et tilfelle etisk utfordrende. Hva tenker dere om bruk av vitenskapelige resultater som er framkommet gjennom uetisk forskning?
 6. Hva tenker du om Hansens reaksjon da Hanne ville ha skilsmisse?

Hus 5: «Hospitalet», 1880. Armauer Hansen (16 MB pdf)

Hus 6: «Universitetet», 2023. Elin Darelius

Vår tid står i klimakrisens tegn. En som vet mye om det er Elin Darelius, oseanograf ved Geofysisk institutt. Hun er en lederskikkelse i et stort internasjonalt forskningsmiljø. Spesialiteten hennes er Antarktis, vi blir med til Weddelhavet. 

Aktuelle spørsmål:

 1. Når ble Geofysisk institutt bygget?
 2. Elin er tilknyttet et stort senter for klimaforskning. Hva heter det (hvem er det oppkalt etter?)?
 3. Hva er sabbatical?
 4. Hvorfor er forsking i arktisk viktig for klimaforskingen?

Hus 6: «Universitetet», 2023. Elin Darelius (4 MB pdf)

Tegneserieversjon av utstillingen

Passer fint for de yngste elevene i stedet for hovedtekstene.

LEGO – Tegneserieversjon (12 MB pdf)

Alle tekster kan fritt kopieres til skolebruk. Vennligst ta kontakt for bruk utover dette.