Utleie

Bymuseet i Bergen har tilgjengelig en rekke helt spesielle lokaler som ramme for ditt arrangement. Vi kan også hjelpe deg med spennende og lærerike omvisninger om Bergens historie.

Her er en liten oversikt over ulike typer utleie vi kan tilby:

Kurs, konferanse og møter

Bymuseet i Bergen har auditorier og møtelokaler over hele Bergen for store og små grupper. Vi har ulike typer tekniske anlegg og ulik grad av historisk sus i våre kurs- og konferanselokaler.

Les mer om våre kurs- og konferanselokaler her

Selskap

Vi har selskapslokaler for både store og små grupper. Våre selskapslokaler leies ut med servering gjennom Safari Catering.

Les mer om våre selskapslokaler her

Film og foto

Bymuseet i Bergen har flotte og unike bygninger og utendørsområder som er etterspurte locations for filmopptak og fotografering. Det er ikke alle bygninger og utstillinger som er frigitt til slikt bruk, og det er også begrensninger på når fotografering og filmopptak kan foregå. Hensynet til publikum er vår første prioritet. 

Vi ber om at alle henvendelser skjer ved bruk av vårt søknadsskjema, se under ønsket arrangementtype. 

Les mer om våre retningslinjer, priser og søknadskjema her