Åpenhetsloven

Bymuseet i Bergen er underlagt åpenhetsloven og retter oss etter informasjonsplikten som medfølger.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

(Kilde: Forbrukertilsynet)

Bymuseet og åpenhetsloven

Basert på Bymuseets størrelse og årlige omsetning er organisasjonen underlagt åpenhetsloven og har derfor informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

I Bymuseet er vi nå i gang med en kartlegging av våre leverandører og oppfølging av eventuelle avvik som kan dukke opp.

Her er funnene fra våre aktsomhetsvurderinger for 2023

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på post@bymuseet.no