Mellomtrinnet

Skoletilbudene rettet mot mellomtrinnet tar utgangspunkt i at læring i denne alderen kan foregå på et mer abstrakt plan enn tidligere. Samtidig er det viktig for museet å være en praktisk læringsarena også for disse elevene. 

Det å komme ut av klasserommet for å lære, kan hjelpe elevene til å våge å bli med på leken, selv om mange kanskje føler at de er for store og kan være redde for dumme seg ut. Bymuseet har et variert tilbud som strekker seg både i tema og i tid.