Byggutvikling og -drift

Vedlikehold av drifts bygninger, administrasjonsbygg. Jevnlig vedlikehold av parkanlegg og uteområder. Bygg utvikling - modernisering av eksisterende publikumsbygg, planlegging oppgradering, behov og oppfølging.

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i byggutvikling og driftsavdelingen:

Dag Jenseg, byggutvikling og -driftsleder
479 79 571
Anders Dragesund, driftsoperatør
411 27 430
Ola Emmerhoff Lothe, driftsleder
415 98 462
Erlend Bernt Eliassen, driftsoperatør
455 07 230
Harald Frode Mårstig, driftsleder
479 79 572
Justyna Dalberg, renholdsleder
968 89 088
Khalid Elmaz, renholder
55 30 80 30
Rune Løland, sikringskoordinator
917 64 765
Vidar Almberg, sikringskoordinator
924 47 325
Katarzyna Rutkowska, renholder
920 79 594
Victoria M. Aurskog
936 79 356