Byggutvikling og -drift

Vedlikehold av drifts bygninger, administrasjonsbygg. Jevnlig vedlikehold av parkanlegg og uteområder. Bygg utvikling - modernisering av eksisterende publikumsbygg, planlegging oppgradering, behov og oppfølging.

Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i byggutvikling og driftsavdelingen:

Vakttelefon Bryggens Museum
920 52 365
Øystein Helgesen, byggutvikling og -driftsleder
958 07 087
Anders Dragesund, driftsoperatør
411 27 430
Dag Jenseg, seniorrådgiver
479 79 571
Erlend Bernt Eliassen, driftsoperatør
455 07 230
Harald Frode Mårstig, driftsleder
479 79 572
Justyna Dalberg, renholdsleder
968 89 088
Khalid Elmaz, renholder
957 71 503
Magnus Andre Bakke Skorpen, driftsleder
924 10 471
Rune Løland, sikringskoordinator
917 64 765
Vidar Almberg, sikringskoordinator
924 47 325
Katarzyna Rutkowska, renholder
920 79 594
Victoria M. Aarskaug, driftsoperatør
936 79 356