Hordamuseet

Ved Hordamuseet kan man i tillegg til utendørsmuseet oppleve 3 faste utstillinger og temporære utstillinger.

På Hordamuseet kan du oppleva tre faste utstillinger. 

«Fiskarbonden» er en fortelling om den tradisjonelle levemåten i kyst- og fjordstrøkene i Hordaland.

Teppeserien «Åsmund Frægdagjeva» består av ti store billedtepper laget av Ragna Breivik. Motivene er etter bilder av Gerhard Munthe og er inspirert fra en gammel folkevise.

I Båthallen kan man se en stor samling av gamle bruksbåter fra Vestlandet. Her kan du bli bedre kjent med de sterke båttradisjonene her vest, og få innsikt i hvordan båtene ble lagd og brukt. 

I tillegg vises nå en midlertidig utstilling om spikking og kniver.