Skolemuseet

Skolemuseet viser veien fra en skole for frelse til en skole for borgerutdannelse. Fra en skole for noen få, til dagens skole for alle. Norges eldste skolebygning med en unik samling av originale skoleplansjer.

Skolemuseet

Alle vet hva skole er. På et vis kan den synes uforanderlig. En elev fra 1700-tallets fattigskole ville ha nikket gjenkjennende til dagens skole. Fortsatt er skolen et sted hvor barn kan få planmessig undervisning, og fortsatt klager alle på de unges oppførsel i skolen. 

Likevel, skolehistorien viser oss både mangfold og endring. Fra en skole for frelse til en skole for borgerutdannelse. Fra en skole for noen få, til dagens skole for alle. Behovene har endret seg og med dem skolene.

Vårt spørsmål er ikke om skolen er blitt bedre eller dårligere, men om hvilke skoler vi har hatt og hvorfor foreldre har sendt sine barn dit. Alle er enige i at skolen er viktig, kanskje kan skolehistorien gi perspektiv på hvorfor.