Under jorden på Bryggens Museum

Bryggens Museum gir deg opplevelsen av livet i middelalderens Bergen. Museet er bygget over restene av den første bebyggelsen på Bryggen.

De eldste bygningene er fra midten av 1100-tallet, og funnene ligger i jorden slik arkeologene avdekket dem.

Under jorden

Den faste arkeologiske utstillingen på Bryggens Museum gir deg et nært inntrykk av livet i middelalderens Bergen. Gjennom utgravningene på Bryggen på 1950- og 60-tallet så tusenvis av gjenstander som hadde vært skjult flere meter under jorden dagens lys igjen og kunne fortelle om livene som ble levd for hundrevis av år siden.

Brannene som både ødela og bevarte

Siden middelalderen har det vært en rekke små og store branner i Bergen og på Bryggen. Fra den første kjente brannen i 1170 og fram til den store bybrannen i 1702 vet man om minst 10 branner som rammet hele eller deler av Bryggen. Som oftest ble bygningen raskt satt opp på samme tomt, men under lagene med aske ble de eldre kulturlagene godt bevart, slik at man har kunnet finne tre, skinn og til og med matrester i form av f.eks. korn og druer fra mange hundre år tilbake.

I 1955 rammet en storbrann igjen Bryggen. Omtrent halvparten av de gjenstående bygningene ble ødelagt av brannen, og like etter startet utgravingene.

13 år med utgravinger – boss eller skatter?

Før denne utgravingen var arkeologene først og fremst på jakt etter monumenter, ting som beskrev de store hendelsene i samfunnet. Slott, kirker, storgårder og gravhauger var de viktigste objektene. Ting som vitnet om storhet og innflytelse.

Denne utgravingen hadde nye prinsipper. Alt ble tatt vare på. Felles for de fleste av funnene herfra er at de er ødelagte, knuste og ble regnet som ubrukelige av menneskene som etterlot dem. Selv om hver enkelt gjenstand ikke er skatter i og for seg, gir de oss satt sammen et unikt innblikk i hverdagen i den tidlige byen. Mange av gjenstandstypene ville vært ukjente for oss uten denne utgravingen.

Utallige gjenstander

Alle funnene blir presentert som skatter i utstillingen: Keramikkskår fra alle verdenshjørner. Spillebrikker og fiskekroker. Gullringer. Sko og såler i hopetall. Et mektig sverd. Kjærlighetserklæringer, bønner og forretningsbrev risset inn med runer på trepinner. En liten lekehest funnet i en bosshaug.

Utstillingen rommer Universitetsmuseets arkeologiske materiale fra Bergens og Vestlandets middelalder, der både det rike funnmaterialet fra Brygge-gravningene på 1950- og 60-tallet og senere års byarkeologiske undersøkelser står sentralt.

I utstillingen vises også den unike Guddaldrakten – et nesten tusen år gammelt myrfunn som er et av de ytterst få relativt intakte klesplaggene vi har fra norsk middelalder.

Runene

En av de virkelige store skattene fra utgravingene er funnet av mer enn 600 runeinnskrifter. Her møter dere en direkte kommunikasjonsform. Meldingen var ristet inn med kniv på en trepinne man hadde for hånden, overlevert til mottakeren, (forhåpentligvis) lest, og så gjerne kastet.

Mange av disse beskjedene var ikke ment for andres øyne. I tillegg til handelsbrev, eiermerker og kvitteringer finner man religiøse innskrifter, dikt, magiske formler, seksuelle hentydninger, fyllerør og uforståelige meldinger.

Vi kan bare forestille oss frykten en kvinne på 1200-tallet følte da fødselen nærmet seg, og hun trykket en pinne i hånden med innskriften: Maria fødte Jesus Kristus, Elisabeth fødte Johannes Døperen, vær forløst til ære for dem, Herren kaller deg til lyset. Innskriften viste til to kjente fødsler som hadde gått bra, kanskje kunne det hjelpe også denne kvinnen?

Håndverk og handel

Byloven for Bergen fra 1276 setter bestemmelser for hvor de ulike håndverkerne skal drive sin virksomhet, svært mange ulike håndverk er nevnt. I utstillingen finner du spor etter skomakere, smeder, laggere, skreddere og mange andre. I tillegg til handel var håndverksmiljøene det som bidro til å gjøre byen til noe annet enn omlandet. Byen var spesialistenes sted.

Keramikk fra Europa og Midtøsten viser et stort og internasjonalt handelsnettverk. Keramikk ble ikke produsert i Norge på denne tiden. Likevel består funnene av titusenvis av keramikkskår. De kommer fra Tyskland, Danmark, Frankrike, England, Tunis, Syria og mange andre steder. Disse funnene gjør at vi kan følge handelsveiene til Bergen

Byen som var

Bryggens Museum er bygd over restene av Bergens eldste bebyggelse fra første halvdel av 1100-tallet, som fortsatt ligger på samme sted som der arkeologene avdekket dem. I utstillingen finner altså restene etter noen av de eldste husene fra byen, som også viser hvordan byen ble regulert tidlig på 1100-tallet. Utenfor museet ligger to middelalderruiner i stein, Lavranskirken og Maria Gildeskåle, og ikke minst Mariakirken, en av byens eldste stående bygninger. Ruinene inne i museet, og middealalderbygningene utenfor blir dermed del av et bymiljø fra 1100/1200-tallet.

Bryggeskipet – et vestnorsk handelsfartøy fra middelalderen