Alvøen hage

En 1800-talls engelsk hage som er videreutviklet i nyklassisistisk stil i 1930-årene. Lysthage med lysthus fra 1797, nyttehage og en liten skog med kunstinstallasjoner.

Alvøen Hovedbygning ble bygget ca. 1797, som lyststed for familien Fasmer. Lindealléen fra fabrikkområdet innerst i vågen til hovedhuset ble trolig anlagt på samme tid. Hagen og parken er hovedsakelig anlagt etter at huset gikk over til å bli familiens helårsbolig i 1808. Den nåværende hagen har en nyklassisistisk stil som stammer fra 1930-årene, men på en rundtur i hagen og parken finnes fortsatt spor etter tidligere tiders hageanlegg. 

Mellom hovedhuset og et lysthus fra 1797 er der nå en blomsterhage med springvann og rosebed. Et steinbed med et utvalg av klassiske stauder og løkvekster i skråningen syd for vestfløyen skriver seg tilbake til 1920-årene. 

Nedenfor lysthuset ligger nyttehagen, med epletrær og pæretrær, rips- og solbærbusker. Nederst i bærhagen finner vi noen merkelige hellelagte stier. Disse skriver seg fra den tiden Modesta Fasmers (1765 – 1826) dyrket bringebær i hagen, og måtte kunne plukke disse uten å skitne til sko og kjole. Ovenfor disse ligger en hellelagt platting med seks trappetrinn opp. Her kunne herskapet drikke sin te på fine sommerdager. 

Parken er anlagt i den litt frie engelske stilen. Store gamle trær vitner om den store skogplantingen som fant sted her i andre halvdel av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Her finner vi både gran, furu, lind, bøk, bjørk og lerk.

Stiene går på kryss og tvers, og der finnes flere fine utsiktsplasser mot sjøen. Tar du en tur gjennom denne lille skogen, må du være på utkikk etter et tre litt utenom det vanlige. Den britiske kunstneren Stuart Frost satte sitt preg på det i 2011, og du vet når du har funnet det!