Bergens begravelsesvogner

Begravelsesvogner, eller likvogner, har blitt brukt i Bergen fram til etter 2. verdenskrig. Tre av dem er nå utstilt på Hordamuseet.

Det var biler i byen lenge før dette, den første begravelsesbilen kom i 1935, men i en overgangsfase er både biler og vogner blitt brukt, før bilen tok helt over. Både første og andre verdenskrig gav vognmennene et oppsving før virksomheten dabbet helt av.

Les mer om begravelsesvogners historie på Digitalt Museum

Siste reis – begravelsesvogner på flyttefot

Våren 2021 ble det flyttet tre begravelsesvogner fra svært dårlige lokaler på Gamle Bergen til Hordamuseet. Men hvor lett er det egentlig å flytte slike massive antikvariske gjenstander? Hva skal til for å bevare slike gjenstander for ettertiden?

I disse fire bakomfilmene kan du følge Bymuseets samlingsavdeling og Bevaringstenestene fra Museumssenteret i Hordaland sitt arbeid med de vakre likvognene, og få et innblikk i en del av museumsarbeid som vanligvis ikke publikum får ta del i.

Filmene ble produsert i forbindelse med et prosjekt med støtte fra Kulturdirektoratet om digital samlingsformidling på Hordamuseet.

Episode 1 – Vognene

Begravelsesvogner fra 1840 og slutten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet stod i et svært dårlig lager på Gamle Bergen Museum. De risikerte å bli helt ødelagt hvis de ikke ble flyttet til bedre lokaler på Hordamuseet. Hils på våre dyktige ansatte og hør historien om vognene, hvordan man tar vare på slike gjenstander, og hvordan man flytter så store og skjøre gjenstander uten å ødelegge dem.

Episode 2 – Dørstokkmilen

Å få vognene ut av lagerhuset er lettere sagt enn gjort når huset er bygget om og døråpningen har blitt for liten! Se historien om hva som må forberedes og tenkes på for å flytte de unike vognene på en trygg måte med lastebil til Hordamuseet.

Episode 3 – Siste reis

Vognene kommer ut fra lageret for første gang på 35 år, og er klar for en nervepirrende etappe på et lasteplan. Gjenstander blir ofte tatt vare på i midlertidige lager i mange år, nå er det endelig de fantastiske begravelsesvognenes tur til å få et skikkelig oppholdssted! På Hordamuseet vil de kunne være med på å fortelle historier om vognmennenes liv, hestenes plass i storbyen og tradisjoner ved begravelser. Se historien om den krevende flyttingen her:

Episode 4 – Nytt liv

Vognene har stått i 4 måneder under jevnlig overvåkning for å akklimatisere seg til det nye lokalet på Hordamueet for en mest mulig skånsom overgang. Se historien om når vognene blir pakket ut i sitt nye hjem etter ferden. Vi oppdager stadig nye vakre detaljer og smart mekanikk på de forseggjorte vognene når vi nå får se dem i et nytt lys!