BERGEN SENTRUM

300 meter Bergen

BYMUSEETS VANDRINGER
En vandring fra St. Jørgens Hospital til den gamle Latinskolen. 

Disse 300 meterne mellom Lepramuseet og Skolemuseet var en gang preget både av borgere, embetsfolk og fattigfolk. Her passerte begravelsesfølgene, og det var her bergenserne promenerte i lyse sommerkvelder.

300 meter Bergen er Bymuseets forsknings- og formidlingsprosjekt knyttet til denne fliken av byen, som er rik på historier og karakterer, fra middelalderen til vår tid – et flott utkikkspunkt også mot den større historien. I denne vandringen henter vi særlig inn livet i byen omkring midten av 1800-tallet.

Oppmøte utenfor Lepramuseet St. Jørgens Hospital, og vandringen avsluttes i rektors salonger på Skolemuseet etter ca. 90 minutter.