BERGEN SENTRUM

300 meter Bergen

BYMUSEETS VANDRINGER
En vandring fra St. Jørgens Hospital til den gamle Latinskolen. 

Denne fliken av byen er rik på historier og karakterer, fra middelalderen til vår tid – et flott utkikkspunkt også mot den større historien.

I denne vandringen henter vi særlig inn livet i byen omkring midten av 1800-tallet.  Vi starter i undervisningsrommet på St. Jørgen, går ut i byen en times tid, og avslutter med litt varm drikke i rektors salong i den gamle Latinskolen.

Oppmøte utenfor Lepramuseet St. Jørgens Hospital, og vandringen avsluttes i rektors salonger på Skolemuseet etter ca. 90 minutter.

300 meter Bergen er Bymuseets forsknings- og formidlingsprosjekt knyttet til området mellom Lepramuseet og Skolemuseet.