BERGEN SENTRUM

300 meter Bergen

BYMUSEETS VANDRINGER
Bli med vår ekspert førstekonservator Baard O. Skogrand på en vandring om livet i byen omkring midten av 1800-tallet.

Denne fliken av byen er rik på historier og karakterer, fra middelalderen til vår tid – et flott utkikkspunkt også mot den større historien.

Bli med vår ekspert førstekonservator Baard Skogrand på en vandring om livet i byen omkring midten av 1800-tallet.  Vi starter i undervisningsrommet på St. Jørgen, går ut i byen en times tid, og avslutter med litt varm drikke i rektors salong i den gamle Latinskolen.

Oppmøte utenfor Lepramuseet St. Jørgens Hospital (Kong Oscars gate 59). Vandringen avsluttes i rektors salonger på Skolemuseet etter ca. 90 minutter.

300 meter Bergen er Bymuseets forsknings- og formidlingsprosjekt knyttet til området mellom Lepramuseet og Skolemuseet.