BRYGGENS MUSEUM

Evig eies kun det tapte. Glimt fra de middelalderarkeologiske samlingene ved Sigrid Samset Mygland

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

En av Europas største middelalderarkeologiske samlinger befinner seg i Bergen, og inneholder gjenstander fra nær sagt alle sider ved liv og hverdag i middelalderen. Et utvalg av disse møter man i Bryggens museums nye praktbok, «Under jorden». I dette foredraget presenterer Sigrid Samset Mygland arbeidet med boken, og byr på glimt fra en forlengst tilbakelagt fortid, slik den kommer til uttrykk gjennom tingene som ble etterlatt.

Gjenstanden er det som fremfor noe kjennetegner middelalderarkeologien. Særlig fra byene er funnene mange. Boss ble dumpet i sjøen, eiendeler ble mistet både av fastboende og tilreisende, og hus og hjem ble forlatt i all hast hver gang branner herjet. Slik gir arkeologien nære og gjenkjennbare øyeblikksbilder av et liv og en hverdag som for lengst har gått tapt – og en stemme til de som befolket den. Menn, kvinner og barn, i alle aldre og fra alle samfunnslag.

I dag slippes en liten praktbok på Bryggens Museum, «Under jorden». Akkurat som utstillingen den har hentet navnet sitt fra, er denne illustrerte artikkelsamlingen med bidrag fra både arkeologer og historikere en hyllest til et helt unikt kildemateriale. Sigrid Samset Mygland presenterer boken og byr både på tanker om tingene og ikke minst glimt inn i Norges største middelalderarkeologiske samling (UiB).

Hva kan for eksempel de små trefigurene funnet under kirkegulvet bety? Er det en oppgitt kone og småbarnsmor som står bak runeinnskriften «Gyda sier du skal komme hjem»? Og hvorfor hentet egentlig ingen opp igjen den fiskerusen som ble satt ut i Vågen for flere hundre år siden?

Sigrid Samset Mygland er førstekonservator i middelalderarkeologi ved Bymuseet i Bergen, prosjektleder for den faste utstillingen «Under Jorden» på Bryggens Museum, og redaktør for den nylig utgitte artikkelsamlingen med samme navn. I mer enn to tiår har hun i ulike sammenhenger arbeidet med, formidlet og forsket på middelalderarkeologisk gjenstandsmateriale, med særlig fokus på «små» historier og de mer usynlige gruppene i forhistorien – kvinner og barn.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.
Varighet 45 – 60 minutter.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.