BRYGGENS MUSEUM

Fimbulvinteren – den norrøne verdens apokalypse ved Dane Lundberg

FOREDRAG
Velkommen til årets første mandagsforedrag!

I norrøn mytologi innledes Ragnarok, verdens undergang, av en tre år lang vinter hvor verden herjes av kulde, krig og sult. Nå tyder mye på at denne såkalte Fimbulvinteren ikke bare var en dyster profeti om fremtiden, men et minne om en tidligere katastrofe.

I moderne forskning er det bred enighet om at det inntraff et globalt klimasjokk på midten av 500-tallet, og at dette sannsynligvis er opphavet til den norrøne forestillingen om Fimbulvinteren. Men hva hendte egentlig i Skandinavia i disse årene? Hvordan påvirket det menneskene som fikk sin verden snudd på hodet, og hva slags samfunn var det som oppsto i kjølvannet av katastrofen? Jakten på svar vil ikke bare hjelpe oss med å forstå en av de mest mystiske epokene i norsk historie, men også gi oss en helt ny forståelse av hvordan den preget det norrøne samfunnet og vikingtiden som helhet.

Dane Lundberg har mastergrad i historie fra Universitetet i Bergen, 2021 og er ansatt ved Bymuseet i Bergen.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.
Varighet 45 – 60 minutter.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.