BRYGGENS MUSEUM

Fra shtetlene til fjordene. Historien til de norske jødene ved Vidar Alne Paulsen

FOREDRAG
Velkommen til årets siste mandagsforedrag!

Frem til midten av 1800-tallet var Norge et religiøst homogent land. Den evangelisk-lutherske religionen var landets statsreligion, og jesuitter, jøder og munker ble i Grunnloven av 1814 nektet adgang til riket.

Fra 1851 ble det lov for jøder å bosette seg i Norge – i begynnelsen kom bare noen helt få. Først fra 1880 og de neste tiårene emigrerte 1000-1200 jøder til landet.

Hvor kom de fra? Hvordan opplevde de sitt nye hjemland? Hvilken kompetanse og yrker hadde de med seg? Hvordan ble de mottatt her?

Foredraget vil forsøke å besvare disse fire spørsmål og gi en introduksjon til den norsk-jødiske historien.

Vidar Alne Paulsen er undervisningsleder ved Jødisk Museum i Oslo. Han har hovedfag i middelalderhistorie fra Universitetet i Bergen.

Fra 2004 til 2011 var han ansatt ved Bymuseet i Bergen hvor han blant annet hadde omvisninger i Håkonshallen og Rosenkrantztårnet.

I 2011 begynte han å jobbe som museumspedagog ved Jødisk Museum i Oslo.  Der underviser han om jødedom og norsk-jødisk historie.

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol. Varighet 45 – 60 minutter. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.