BRYGGENS MUSEUM

Landsloven på pergament: Produksjon og bruk av norske lovhåndskrifter i middelalderen ved Stefan Drechsler

FOREDRAG
Velkommen til mandagsforedrag!

Norge gir en utmerket mulighet til å studere nordiske lov-manuskripter fra middelalderen. Med skriftlig materiale som kan dateres helt tilbake til 1180 er mange ulike rettstekster samlet i et stort antall manuskripter og fragmenter gjennom den norske middelalderen.

Dette resulterte ikke bare i en stor variasjon av det som i dag forstås som de ulike regionale redaksjonene av Landsloven; også mangfoldet av ytterligere verdslige og kirkelige rettstekster bidro til tekstens levende form, samt bruk av de samme manuskriptene i de påfølgende tiårene etter de første produksjonsfasene.

Formålet med foredraget er å vise at både landsloven og andre norske rettstekster i kodeksene henviser til at både tekstlig struktur og innhold nesten alltid har fulgt individuelle ønsker fra klienter og senere brukere. Slike variasjoner viser at selv en tekst som landsloven aldri ble sett på som en lukket tekst, men som en løs enhet i stadig utvikling.

Det akademiske arbeidet til Stefan Drechsler inkluderer forskning på middelalderske skandinaviske håndskrifter og ikonografi. Videre har han arbeidet med personlige nettverk knyttet til produksjon og bruk av håndskrifter i Nord-Europa.

Stefan Drechsler har en doktorgrad i Scandinavian Studies fra University of Aberdeen (2018), en Magister Artium i nordisk filologi, kunsthistorie og filosofi fra University of Kiel (2012) og en MA i Medieval Icelandic Studies fra University of Iceland (2010).

For tiden er han ansatt som forsker ved Universitetet i Bergen hvor han leder et forskningsprosjekt om nordiske lovhåndskrifter fra middelalderen (1100–1600).

Dette foredraget er en del av programmet til Landslovjubileet i Vestland og du kan lese mer om det her: https://www.vestlandfylke.no/landslovjubileet/

Hjertelig velkommen!

Foredrag holdes i auditorium med 160 plasser, utstyrt med teleslynge. God tilgjengelighet for rullestol.
Varighet 45 – 60 minutter.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Museumsbutikk og kafè.

Billetter kan kjøpes på bymuseet.no eller i resepsjonen på Bryggens Museum.