SKOLEMUSEET

Lepraregisteret: Om hvordan tall skulle løse spedalskhetens gåte ved Morten Hammerborg

FOREDRAG
Velkommen til Holbergsalong!

Lepraregisteret er kjent som verdens første nasjonale pasientregister og står på UNESCOs verdensarvliste. Hvorfor begynte man akkurat i Bergen ved midten av 1800-tallet en slik praksis? Hva var hensikten? Og hvilke effekter fikk registeret? Det er blant spørsmålene vi skal snakke om i denne Holbergsalongen.

Innleder er Morten Hammerborg, professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet.

På Holbergs tid var de private salongene viktige arenaer for debatt og utveksling av ideer. I samme ånd inviterer Bymuseet med jevne mellomrom til Holbergsalong i rektorboligen i Skolemuseet – den gamle latinskolen.

Holbergsalong er et uformelt arrangement med innlegg og samtaler med ulike tema som skolehistorie, kjønn og identitet, lokalhistorie og mye annet. Vi ser på hvordan historiske tema kan ha dagsaktuell relevans; opplysningstidens temaer er like aktuelle for oss i dag som de var i latinskolens gullalder på 17- og 1800-tallet.

Salg av kaffe, te og andre forfriskninger.